Den nesten ukjente Rago nasjonalpark utenfor Bodø har blitt anerkjent av ekspertene som en av d mest spennende og interessante nasjonalparkene i Europa, for ikke å si hele verden. Det er for det meste snaufjell der, og en forholdsvis fattig flora og fauna, men likevel uendelig mye interessant å beskue hvis man vet hva man leter etter.

Rago National ParkSørøst i Rago er det skifer i grunnen, og dette har vært med på å føre til spredningen av unike planter som sølvkattefot og polararve, den ellers lite kjente snøsoleien, og den fantastiske rublomen i sine to varianter, gullrublom og dvergrublom. Helt oppe på vidda finner du også sjeldne fugler som snøspurven og steinskvetten, samt arter som heipiplerke og fjellrype. Mer fugl finnes langs elva som skjærer gjennom parken, kjent som Ragoelva. Her finner man flere forskjellige arter av trost, som rødvingetrost, gråtrost, og den mer kjente måltrosten. Løvsangere og hagesangere bidrar også til den evinnelige fuglesangen i denne delen av nasjonalparken. Andre troster og sangere, samt ulike arter av finker og meiser, finnes i skogene nord for Storskog. Insekter og trær gjør dette området mer levelig for fugler enn for mennesker, men det kan likevel være en interessant opplevelse. Noen steder i parken kan man også finne fossekall, blåstrupe, kvinand, smålom, fiskemåke, og strandsnipe. Selv de stolte tiurene kan du finne der furuskogen er som tettest og Storskogelva renner ut i Storvatnet.

Rovdyr finnes det også her, både jerv og gaupe. De senere årene har også elgen tatt seg inn i området, og gitt en formidabel utfordring for sulten jerv. Bjørnen, som er vanlig på andre siden av svenskegrensen, har ennå ikke tatt turen over i store antall. Noen bjørner streifer nok likevel innom fra tid til annen. De mindre rovdyrene i området inkluderer mår, rev, fjellrev, røyskatt, og mink. Det går også an å fiske i nasjonalparken, fordi det har blitt satt ut ørret og røye.