BodøBodø er den største og mest folkerike kommunen i Nordland fylke, og er i tillegg administrasjonssenteret i landets tredje nordligste fylke. Bodø kan derfor med rette kalle seg hele Nordlands hovedstad, og er i tillegg det største tettstedet i hele Nord-Norge med sine 40 000 innbyggere (Tromsø har riktig nok større befolkning når hele kommunens innbyggertall tas med). Uansett er Bodø ett av de største og viktigste sentra for politikk, handel, kultur, og turisme i den langstrakte og eksotiske nordlige landsdelen.

Bodø ligger i den delen av Nordland som kalles for Salten og utgjør den sentrale regionen i fylket. Bodø er senteret i denne kystregionen, med kommunesenter ute på den såkalte Bodøhalvøya. Andre deler av Bodø kommune er Tverlandet, Saltstraumen, Skjerstad, og Kjerringøy. Spesielt for Bodø er det at disse forskjellige delene av kommunen har hver sitt lokale styre som ivaretar det nære lokaldemokratiet.

Bodø har en lang og interessant historie, som i likhet med svært mange steder langs nordlandskysten er tett knyttet til fisket. Bosetting begynte allerede for flere tusen år siden for å utnytte fiskemulighetene ved Saltstraumen. Gjennom århundrene var Bodø først og fremst et sted for fiskere og bønder, før det for rundt 200 år siden fikk en ny rolle som by og motvekt mot Bergens tradisjonelle rolle i Lofotfisket.

Den virkelige utviklingen i Bodøs befolkning kom imidlertid først 50 år senere, med den tidens gjennombrudd i sildefisket. Bodø vokste da fra å være en by på papiret til virkelig å bli et betydelig sentrum for økonomisk aktivitet. I dag er det selvfølgelig også mye offentlig virksomhet som er konsentrert i byen, og endel mindre vekt enn før på fisken. Bodøs historie som et knutepunkt mellom fisket utenfor og de mange små jordbruksbygdene lenger inne i landet bærer den imidlertid fortsatt med seg, og den kan observeres flere steder i byen.